پلیس مصر مانع از برپایی مراسم عزاداری در مسجد امام حسین(ع) شد