آمریکا از ترکیه و عراق خواست درباره پایگاه «بعشیقه» خویشتن‌داری کنند