رونمایی از پرچم ۶۰۰ متری "یا حسین" در ورزشگاه آزادی