کشته شدن یک فرد مسلح در کرمان به ضرب گلوله نیروهای اطلاعات