قیمت برخی خودروهای دست دوم با 10 هزارکیلومتر کارکرد