بازار نفت در سال آینده به تعادل می‌رسد/افزایش تولید نفت اوپک به بیشترین میزان