20 کشته و زخمی در حمله خمپاره ای به یک مدرسه ابتدایی در سوریه