واکنش ساکت به دستور ناظر AFC: پرچم "یا حسین" را جمع نمی‌کنیم