حرکت دسته‌های عزاداری در ورزشگاه آزادی مقابل چشمان ناظر AFC