زارش‌های ضد و نقیض از ورود جنگجویان طالبان به شهر «فراه»