واکنش پزشکیان به حواشی بازی ایران-کره /زمان شاه می‌گفتند با تلویزیون مردم را آگاه کنیم اما امروز...