انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ - آسیا/ استرالیا و ژاپن امتیازات را تقسیم کردند