آمریکا به‌رغم حمایت‌های نظامی از عربستان، تلاش کرد خود را از یمن دور نگه‌دارد