اولاند: ترکیه بخشی جدایی ناپذیر از راه حل در سوریه است / مذاکره با روسیه ضروری است