گزارش‌های ضد و نقیض از ورود جنگجویان طالبان به شهر «فراه» افغانستان