آیا امام حسین(ع) می‌خواست دست در دست یزید بگذارد؟!