اردوغان: عملیات ترکیه در شمال عراق ادامه می‌یابد/ العبادی حد خود را نگه دارد