توافق بر سر ایجاد پست نخست‌وزیر و تمدید آتش‌بس در کنفرانس ملی سودان