مقام 63 رکابزن جوان ایران در ماده تایم تریل قهرمانی جهان