قیمت نفت افزایش می‌یابد/کشورهای خاورمیانه باید وابستگی به نفت را کم کنند