فضانوردان احتمالاً در صورت سفر به مریخ، با آسیب های مغزی مواجه خواهند شد