نایب رییس کمیسیون صنایع: تولیدات خودروی ایران در کلاس جهانی نیست