اردوغان: مانند جرابلس، ارتش ترکیه در عملیات موصل هم شرکت می‌کند/ العبادی حدود خودش را بداند