دو کودک سوری در حملاتت خمپاره‌ای تروریستها به درعا شهید شدند