انفجار در جنوب افغانستان هفت کشته و زخمی برجا گذاشت