درهای ورزشگاه آزادی باز شد/ تدابیر امنیتی برای کنترل حاشیه‌ها