شماره 54 هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «روضه یمن» منتشر شد