معاون سیاسی سپاه: آل‌سعود امروز ننگ جنگ عرب علیه عرب را بر پیشانی دارد