کمپین انتخاباتی کلینتون و دولت اوباما در زمینه توافق هسته‌ای ایران با هم همکاری داشته‌اند