غرویان: غرض‌ورزی‌ در تریبون‌ها کنار گذاشته شود/ مجالس محرم را به ابزار ایجاد فاصله بین مردم تبدیل نکنیم