سروش محلاتی: امام حسین مقدسات را برای خودش خرج نکرد/ در دین، دعوای قدرت نداریم