ناوهای روسیه اجساد قربانیان تروریست‌ها را در آبهای سوریه کشف کردند