اجلاس مجمع جهانی فرهنگ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اندونزی برگزار می شود