یک هیات مصری در چند روز آینده به عربستان سفر می کند