گزارش باکس آفیس: The Girl on Train صدرنشین شد و Birth of Nation ناامیدکننده ظاهر شد