خیابان‌های اصلی شهر کراچی تا 11 محرم بسته است+تصاویر