اعلام آمادگی فرانسوی‌ها برای سرمایه‌گذاری در چابهار