ساکت و خبرنگاران ایرانی و کره‌ای، اولین حاضران در ورزشگاه + عکس