اتمام ساماندهی مزارهای شهدای آذربایجان‌غربی تا سال آینده