مذاکرات صلح دولت کلمبیا و ارتش آزادیبخش ملی ؛ سرخط روزنامه های اسپانیا/20مهر