مذاکره با بانک‌های اروپایی برای فاینانس قراردادهای بوئینگ و ایرباس