شهرستان «غورماچ» ولایت فاریاب در شمال افغانستان سقوط کرد