حفاظت از عزاداران حسینی در تاسوعا، توسط اهل سنت پاکستان