مراسم نکوداشت پدر علم سم‌شناسی ایران برگزار می‌شود