برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در آسایشگاه کهریزک