نیروهای مقاومت اسلامی مواضع داعش در منطقه الزویتینی را هدف قرار دادند