عزاداری عاشورا و تاسوعا می‌تواند نمادی از وحدت ملی باشد