تاجیکستان از نظر ذخائر طلا در رتبه شصت و هفتم قرار گرفت