انتقاد سیاستمدار روس از "اشتباهات مستمر" اتحادیه اروپا علیه روسیه