الحشد الشعبی: 15 هزار نیروی محلی نینوا در عملیات موصل شرکت می‌کنند